Sağlık Haberleri

Göğüs Büyütme Ameliyatı

Göğüs Büyütme ameliyatı, Türkiye’de hem plastik cerrahi alanında hem de göğüs estetiği ameliyatları içinde en sık yapılan estetik ameliyatlardan biridir. Oldukça yaygın olmasının nedenlerinden biri, kadınlar arasında memelerin uygun büyüklüğe ulaşmamasının sık rastlanan bir problem olması, diğeri de ameliyat sonuçlarının gerek hasta gerekse cerrah açısından memnuniyet düzeyi oldukça yüksek bir şekilde, probleme en iyi, kesin ve kalıcı çözüm sunmasıdır.

Göğüs büyütme ameliyatı ile göğüslerinizi olduğundan daha büyükmüş gibi gösterme derdinden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Kadınlığı simgeleyen organlardan olan göğüslerin, kadının fiziğinin düzgün görünmesine etkisi çok fazladır. Bu nedenle her kadın göğüslerinin dolgun olmasını ve güzel olarak dışa yansımasını ister. Fakat güzellik, ne yazık ki her zaman doğal yollarla olmayabilir. Göğüslerde olabilecek tek veya çift taraflı gelişme kusurları ile genetik olarak şekilsel bozukluklar olabileceği gibi, gebelik, sürekli kilo alıp verme gibi sonradan oluşan durumlarla meme dokusu hacmini kaybedip küçülebileceği için görünümde kötüleşme oluşabilir. Bu tip problemlere yönelik göğüs dolgunlaştırma için yapılan ameliyatlar içinde silikon protezle uygulanan göğüs büyütme estetiği büyük yer tutmaktadır. Göğüslere kazandırılıması gereken hacim kişiden kişiye değişmekle birlikte kişilerin mevcut vücut yapısı, beden ve göğüs ölçüleri dikkate alınarak uygun büyüklük tespit edilir. Herkesin arzu ettiği göğüs büyüklüğüne uygun boylarda silikon çeşitleri vardır. Kilo değişimleri, doğum gibi sebeplerle gevşeyip sönmüş, sarkmış göğüslerde ise silikon yerleştirme işlemi, dikleştirme ameliyatı ile birlikte tavsiye edilir.

İzsiz Göğüs Büyütme

Estetik ameliyatlarda en büyük hedefin iz bırakmamak olduğunu düşünürsek koltuk altından yapılan silikon uygulamalarındaki 3-4 cm.lik kesi sonrası kalabilecek belli belirsiz izi daha da azaltmak mümkündür. Göğüs büyütme ameliyatı için uygulanan klasik koltukaltı tekniği, daha da geliştirilerek özel olarak tasarlanmış araçlar ve aletler ile sadece 1,5 cm kesilerek yapılabilir. 1,5 cm kesi, göğüs büyütme ameliyatı için dünyada yapılabilecek en küçük kesidir. Ameliyat ile kesilen yer 1,5 cm olduğu için ameliyat izi de son derece küçük olup üstelik koltukaltında kalmaktadır. Bu şekilde yapılan ameliyatlardan sonra koltuk altlarında 1,5 cm lik izler, yaklaşık 6 ay içinde silik hale geliyor, 1 yıl sonra tamamen gözden kayboluyor. Koltukaltı yolu ile yapılan göğüs büyütme ameliyatı izsiz olmasının yanı sıra küçük bir ameliyat yarası olmasından dolayı ameliyat ağrısı çok az oluyor. Daha az ağrı hisseden hastanın ayağa kalkıp iyileşmesi çok daha hızlı oluyor, 1–2 gün içinde normal hayatına dönüyor. Süt bezlerinin etkilenmemesi ile emzirebilmenin mümkün olması, meme başında uyuşukluk olmaması bu tekniği daha avnatajlı hale getiriyor.

Silikon Meme Protezleri

Ameliyatlarda göğüsleri büyütme için kullanılan maddenin adı silikon protezdir. Silikon inert yani vücuda yerleştikten sonra vücutla kimyasal işleme girmeyen, değişime uğramayan bir maddedir. Yapılan bilimsel çalışmalarla silikonun kansere yol açmadığı ispatlanmış bir gerçektir.
Göğüs büyütme amacıyla kullanılan silikon meme protezleri, içlerinde bulunan maddelere göre iki çeşittir. Bunlardan birisi serum fizyolojik içeren meme protezleri olup silikon kapsülün içinde tuzlu su olarak da ifade ettiğimiz serum fizyolojik bulunur. Kıvamı meme dokusuyla aynıdır, dolayısıyla dışarıdan ellendiğinde varlığı anlaşılmaz. Diğer tip silikon protezler ise jel silikon içererirler ve kohezif jel silikon modelleri vardır. Jel silikon daha yumuşak kıvamlı ve akıcı olduğu için dışarıdan ellemeyle varlığı fazla anlaşılmaz. Kohezif jel silikon ise daha doyu kıvamlı olup katı olduğu için meme dokusu zayıf olan kişilerde varlığı hissedilebilir.
Silikon meme protezleri, şekillerine göre de yuvarlak silikon ve damla silikon olmak üzere iki çeşittir. Yuvarlak silikonlar yarım küreye benzer ve uygulandığında göğüs üst kısmı dolgun durur. Damla silikonda (anatomik silikon) ise düşen damla şeklinde olup doğal göğüs şekline daha uygundur.

Kimler için uygundur?

Göğüsleri yeterli büyüklüğe ulaşmamış birçok bayan, bu durumu gerek estetik, gerekse psikolojik bir problem haline getirerek çözüm arayışı içine girmektedir. Memeler, ergenlik döneminde büyümeye başlar. Ergenlik döneminin sonunda da büyümesi ve şekillenmesi yavaşlayarak zamanla son şeklini alır. Genetik ya da hormonal sebeplerden dolayı meme gelişimi yetersiz olan bayanlar, vücut ölçülerine uyumlu olacak fiziki yapıya meme büyütme estetiği ile kavuşabilirler. Memelerde nadiren de olsa tek taraflı gelişim kusuru olabilir. Biri yeterli büyüklüğe ulaşıp diğerinin büyümesi geri kalarak asimetrik görünümlü yapısı ile vücut yapısı bozulabilir. Diğer taraftan hamilelik, kadınların vücut yapılarında büyük değişime yol açar. Doğumdan sonra hacim kaybına bağlı küçülen göğüsleri büyütmek için meme büyütme operasyonu uygundur. Hamilelik sonrasında dokuların yıpranmasına bağlı olarak sarkma ve gevşeklik de söz konusu ise silikon ameliyatı ile birlikte meme dikleştirme ameliyatı aynı anda uygulanabilir. Sarkık göğüslerde iki ameliyatın birlikte uygulanması gerekir. Tek başına silikon yerleştirilerek memelerin büyütülmesi orta ve ileri derecedeki sarkıklıkları gidermek için yetersiz kalır. Meme büyütme ameliyatı, hangi sebepten dolayı olursa olsun, memelerinin küçüklüğünden yana şikayeti olan, gelişimini tamamlamış ve genel sağlık durumu yerinde olan kadınlar için en iyi ve ideal bir çözüm sunar.

İdeal Göğüs Ölçüleri

Göğüs estetiği açısından ideal göğüs büyüklüğünün standart ölçüsü yoktur. Her kadının beden ölçüleri farklı olduğu gibi, göğüs ölçüleri de farklılıklar gösterir. Göğüslerin büyüklüğüne, beden ölçüleri dikkate alınarak karar verilir. İdeal sayılan göğüs büyüklüğü, varlığını hissettirecek kadar büyük, bedenden dışarıya taşmayacak kadar küçük olmalı ve aynı zamanda doğal görünüme sahip olmalıdır. Göğüs ölçüleri, sütyen bedeni numaralarından ziyade cup size olarak tanımlanır. A cup, en küçük ölçüyü ifade ederken, giderek artan büyüklükler B cup, C cup, D cup, E cup olarak tanımlanır. Bir kadının bedenine en yakışır göğüs ölçüsü B cup, C cup olarak kabul edilir.

Silikon Protezlerin Yerleşim Yerleri

Meme dokusu yapısında süt bezleri ve yağ dokusu bulunur. Bu dokunun altında meme ile kaburgaların arasında göğüs kası mevcuttur. Ameliyat sırasında silikon protezler ya göğüs kası altına ya da göğüs kası üstüne konulabilir.

Göğüs kası altı

Kas altına yapılan silikon yerleşiminde ise silikon kas ile kaburgalar arasındaki bölgeye yerleştirilir. Bu işlemde silikon daha doğal bir görünüm kazanır çünkü göğüs kası onun üzerini örter. Zayıf yapılı minyon kişilerde dahi silikonun kenarları dışarıdan bakmakla hissedilmez.

Göğüs kası üzeri

Kas üzerine yapılan silikon yerleşiminde hemen meme dokusunun altına kas üzerine uygulama yapılırken doğal görüntü sağlamak daha zordur. Ellendiğinde silikon dokusu hissedilebilir. Zayıf yapılı minyon kişilerde bu yöntemle silikon yerleştirildiğinde deri altından silikonun sınırları hissedilebileceği gibi deri altına yerleşmiş top gibi bir görüntü de oluşabilir.

Bu işlemin modifiye edilmiş bir tipi de dual plan uygulamasıdır. Silikon protez kısmen göğüs kasının altına kısmen de meme dokusunun altına yerleştirilir. Ayrıca göğüs kası tutunduğu dokudan tamamen ayrılarak silikon konur ya da meme ile alttaki göğüs kasının arasındaki bağlantı değiştirilerek de yapılabilir.

Göğüs Büyütme Ameliyat Teknikleri

Meme büyütme ameliyatı sırasında silikonu yerleştirmek için meme başı alt kenarı, meme alt kenar çizgisi ve koltuk altı olmak üzere 3 çeşit uygulama yeri vardır.

Meme başı alt kenarı

Meme başı alt kenarı kesisinde, areola dediğimiz meme başı çevresinde bulunan kahverengi alanın kenarından itibaren yaklaşık 3-4 cm.lik bir alan kesilerek silikon yerleştirilirken bu bölgedeki süt kanalları zedelenebileceği için ileride düşünülüyorsa emzirmeyi olumsuz etkileyip sütün azalmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra meme başını etkileyen sinir de etkilenebilir ve bunun sonucunda geçici ya da kalıcı uyuşukluk olabilir. Operasyon sonrası meme başının alt kenarında hafif bir iz kalır.

Meme alt kenarı

Meme alt kenar çizgisinden yapılan kişilerde memenin alt kenarındaki katlanma çizgisine kesi uygulanır. Süt bezleri bu teknikte etkilenmeyeceği için ileriki zamanlarda emzirme ile ilgili sorun olmayacaktır. Meme başı siniri de zedelenmeyeceği için meme başı uyuşukluğu da olmayacaktır.

Meme alt kenarı

Koltuk altı uygulamasında ise derinin katlanma çizgileri üzerinden 3-4 cm lik bir kesiyle göğüs altına doğru bir tünel oluşturulur. Bu tünelin içinden silikon protez geçirilerek yerine yerleştirilir. Bu yöntemde protez genelde kas altına yerleştirilir. Bu sayede enfeksiyon riski de en aza indirgenebilir. Bu uygulamayla göğüsler üzerinde hiç iz kalmaz, koltuk altında katlantı çizgileri üzerinde olduğu için zamanla izler yok olur. Ameliyat koltukaltından yapıldığında süt bezleri etkilenmeyeceği için emzirmede bir problem oluşmaz, ameliyatı takiben her anne bebeğini rahatlıkla emzirebilir. Ayrıca meme başı siniri etkilenmeyeceği için meme başı uyuşukluğu olmaz.

Göğüs Büyütme Ameliyatı

Ameliyat planlanırken pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Göğüs gelişimindeki şekilsel bozukluklar, göğsün o anki büyüklüğü, göğüs kafesi şekli, meme dokusunun kıvamı, dolgunluğu, kalınlığı, cildin elastikiyeti, memenin sarkıklığı, meme tabanının genişliği ameliyatın sonucunu etkileyen kişisel faktörlerdir. Bu sebeple her hastada yapılacak ayrıntılı muayene ile kişiye uygun teknikler ve silikon protezler uygulanmalıdır. Daha fazla bilgi için göğüs büyütme ameliyatı sayfasını inceleyebilirsiniz.Göğüs Büyütme

Göğüslerini büyütmeyi düşünen kişilerin önemle üstünde durması gereken konular; ne tip meme protezi kullanılacağı, kesinin nereden yapılacağı, meme protezinin nereye yerleştirileceğidir. Kullanılacak meme protezinin kalitesi açısından mutlaka FDA (American Food and Drug Administration) tarafından onay almış markalar olmalıdır. Göğüs deformasyonu olmayan kişilerde koltuk altı giriş tekniği ile 1,5 cm kesiyle neredeyse izsiz operasyonlar daha uygun olacaktır.

Göğüs büyütme ameliyatı ile ilgili benzer konular konuşulduktan sonra artık operasyonunuz gerçekleşebilir. Göğüs büyütme ameliyatı uygun şartları sağlanmış donanımlı hastanelerde genel anestezi altında yapılmalıdır. Tercih edilen tekniğe göre ameliyat 0,5-1,5 saat arası sürebilir. Ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp gezebilir, bir gece kaldıktan sonra da taburcu olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmeniz halinde aynı günün akşamı da evinize dönmeniz mümkündür. Ameliyat sonrası sizi rahatsız edecek şiddette ağrı olmayacaktır, gerektiğinde kullanacağınız ağrı kesici ilaçlar ağrınızı giderir. Ameliyata bağlı göğüslerde şişlik, morarma olsa da 10 gün içinde azalarak iyileşecektir. Göğüs büyütme ameliyatı sonrası 2-3 gün içinde banyo yapabilirsiniz. İyileşme dönemini ayakta geçireceksiniz. Bu arada dışarı çıkıp dolaşabilir, 3-4 gün içinde işinize dönebilir, uçak yolculuğu yapabilirsiniz. 2 hafta sonra da göğüs bölgesine yapılan bandajlar da çıkarılır. Bu süre kesi yerinin de iyileşmesi için yeterli bir süre olacağı için 15 günün ardından denize veya havuza girebilirsiniz.

Yüksek Ameliyat Güvenliği

Meme büyütme ameliyatı, sık yapıldığı kadar, hakkında kulaktan kulağa birçok yanlış bilginin aktarıldığı bir ameliyattır. Silikonun vücuda zarar verdiği, kansere neden olabileceği, kanser teşhisini engellediği, ameliyat olmak yerine sözde doğal ya da bitkisel ürünlerle büyütülebileceği gibi birçok söylenti dolaşmaktadır. Edinilen yanlış bilgiler sonucu tıbbi ve bilimsel yöntemlerin dışında çözüm arayanların sayısı da az değildir. Gerek cerrahi tekniklerin ilerlemesi, gerekse silikon üretim teknolojisinin gelişmesiyle ameliyat son derece güvenilir olarak uygulanır hale gelmiştir.

Meme büyütme hakkında yanlış bilgilerden arındırılmış, gerçek ve dünya tıp literatüründen derlenmiş bilimsel bilgileri bulacağınız bu site aklınıza gelebilecek her türlü soruyu cevaplamaya yönelik hazırlanmıştır.

Göğüs Büyütme ameliyatı Fiyatları

Göğüs büyütme fiyatları;Ameliyat uygun donanıma sahip hastane koşullarında yapılır. Fiyatlar Operasyonu yapacak olan uzmanın popülerliği ve hastaneye göre değişmektedir.
Hastanın mevcut durumuna, kullanılacak silikonun şekline, tipine ve markasına, hastane farklarına göre değişecektir. Göğüs büyütme fiyatlarına etki eden faktörlerden bir tanesi, hastanın göğüslerinde sarkıklık olup olmamasıdır. Eğer sarkma da var vede meme dikleştirme ameliyatı da yapılması gerekiyorsa göğüs büyütme maliyeti artacaktır. Kesin meme büyütme ameliyatı fiyatlarını öğrenmek için muayene olmanız gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu