Özel Üniversiterden olan Maltepe Üniversitesi 2013-2014 Eğitim yılı fiyatlarını açıkladı. Site Editörlerimiz ücretlerin açıklanmasının ardından sitemizde paylaşarak Siz değerli öğrencilerimizi bilgilendirmek istedik.
İlgili Üniversiteye kayıt yaptıracak olan öğrenciler Aşağıda belirteceğimiz tabloda öğrenim fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Burslar:   Öğrencilere sağlanan burs, karşılıksız olup öğrenim ücretinin tamamını, “% 50 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs öğrenim ücretinin yarısını, “% 25 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs ise öğrenim ücretinin ¼’lük kısmını kapsamaktadır.
Öğrenim ücretinin dışında kalan barınma, beslenme, kitap vb. ücretler öğrenci tarafından karşılanır.  Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi için bir yılı ve normal öğrenim süresini (önlisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, tıp fakültesinde 6 yıl) kapsamaktadır. Bu süre zarfında herhangi bir yarıyıl sonunda, genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen burslu öğrenci uyarılır. Bu öğrenci bir sonraki dönemin sonunda, GANO’sunu 2.00’nin üzerine çıkaramazsa bursu kesilir. Bursu kesilen öğrenci, GANO’sunu 2.00’nin üzerine çıkardığı ilk yarıyılın sonrasında tekrar burs almaya hak kazanır.
Maltepe Üniversitesi eğitim ücretleri pdf formatında yayınlanmıştır.
Maltepe Üniversitesi 2013-2014 yılı Lisans ve Önlisans Ücretlerini pdf olarak görmek için tıklayınız.
Maltepe Üniversitesi Lisansüstü fiyatlarını pdf olarak görmek için tıklayınız

Önceki yazımız olan ve sonraki yazımız olan başlıklı makeleyi okudunuz mu?