Sağlık Haberleri

Burun Estetiği

Burun Estetiği (Rinoplasti), Burun Estetiği Fiyatları hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler yer almaktadır.

İyi bir burun estetiği nasıl olmalıdır?

Burnumuz, estetik değerler ile işlevselliğin iç içe geçtiği bir organdır. Bu yüzden görünüm ile işlevsel özellikler, birbirinden ayrı tutulmadan değerlendirilmelidir. Tüm bunlar dikkate alındığında iyi bir ameliyat:

  • Hem yüze güzellik katmalı
  • Hem dışarıdan bakıldığında ameliyatlı olduğu anlaşılmadan, yüz hatlarıyla tam uyum içinde doğal görünüm oluşturmalı
  • Hem de işlevsel özelliklerini de tekrar kazandırmalı

Konunun uzmanı olan bir doktor tarafından başarılı olarak kabul edilebilecek burun ameliyatı, bu üç özelliğe de sahip olmalıdır.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun Estetiği Ameliyatı fiyatları, ameliyatın ilk olup olmadığına, rötüş ya da bozulmuş bir burun yapısını düzeltici nitelikte olup olmadığına, kısacası zorluğuna ve büyüklüğüne göre değişir. Diğer taraftan hangi hastanede ameliyat olmak istediğiniz de maliyet açısından değişkendir.
Burun Estetiği Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Ne tip bir anestezi uygulanacak?

Rinoplasti, genel anestezi gerektiren bir ameliyattır. Zaman zaman, burun ameliyatı hak ettiği ciddiyetten uzak, muhtemelen masrafları azaltmak için lokal anestezi ile ofis ortamında da yapıldığı konuşuluyor. Tam kapsamlı bir burun ameliyatının lokal anestezi altında yapılması oldukça sakıncalıdır. Çünkü ameliyat sırasında çoğu zaman kemikleri de şekillendirmek gerekir. Lokal anestezik ilaçlar ise kemik içine tam olarak nüfuz edemediği için kemikler yeterince uyuşmaz. Bu durumda ya hasta ağrı ve acı hisseder, ya da doktor, hastaya ağrı ve acı hissettirmemek için yapmak istediği manevraları tam ve yeterli olarak yapamaz. Diğer taraftan gözünüzün önünde burnunuzun içine giren, çıkan aletleri görmek de size ayrıca psikolojik rahatsızlık verir. Bu işin doğrusu, cerrahın da rahat çalışmasına, her istediği manevrayı özgürce yapmasına imkan sağlayacak şekilde hastane ortamında ve genel anestezi altında yapmaktır.

Alın GermeRinoplasti

Tıpta rinoplasti adı verilen estetik burun ameliyatı, estetik cerrahi içinde çok ayrı ve özel yeri olan ameliyattır. Diğer estetik ameliyatlardan farklı olarak kendine has cerrahi teknikler ile birlikte sanatsal yaklaşım da gerektirir. Şekil verme ve şekillendirme yeteneğinin alınacak sonuç üzerine doğrudan yansıdığı, birçok cerrah tarafından göz ardı edilebilecek en küçük detayların bile büyük farklar yaratabileceği, bu yüzden cerrahtan cerraha göre alınacak sonucun oldukça değişkenlik gösterebileceği ameliyattır.
Burna kalıcı şekil verme, estetik olarak burun şeklini değiştirme anlamını taşır. Tıp dilinde rinoplasti estetik burun ameliyatı anlamına gelir. Burun iskeleti ve yumuşak dokularının yeniden şekillenerek yüze göre uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ameliyatıdır.

Rinoplasti, Türkiye’de estetik cerrahi alanı içinde en sık yapılan ameliyattır. Plastik cerrahi kapsamında en iyi ameliyat tekniklerinin yaygınlaşması ve ameliyatta travma oluşturmayan modern cerrahi tekniklerin geliştirilmesi alınan sonuçların başarısını arttırmıştır. Buna paralel olarak ameliyattan kaynaklanan rahatsızlık ve sıkıntılar en hafif düzeye inmiştir. Bu sayede hastanın günlük hayatına çok kısa sürede dönebilmesini sağlamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda burun estetiği ameliyatları oldukça popüler hale gelmiştir.

Burun Estetiği için Uygun Adaylar

Burun estetiği ameliyatı yüzün genel görünümü üzerine baskın etkisi olan bir ameliyattır. Yüzün bütün olarak şeklini değiştirmese de, yüze daha güzel, daha çekici hava katabilir. Burun şekli ya da yüz görünümü nedeniyle öz güven kaybı olan kişiler için güven kazandırıcı niteliktedir. Burun ameliyatı, bu niteliğinden dolayı, yüzünüzün şeklinin ve ifadesinin değişeceği ya da kaybolacağı, yüzün bambaşka görünüm kazanacağı, yüzünüzün mükemmel ve kusursuz bir hal alacağı, hayallerini kurduğunuz yüz ve burun şekline kavuşacağınız, insanların size daha ayrıcalıklı davranacağı, hayatınızda her şeyin daha iyiye, daha güzele gideceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Ameliyat adayları, her şeyden önce kendisini ameliyat olmaya sevk eden nedenleri analiz etmeli, ne tür bir beklenti içinde olduğunu düşünmelidir.

Burun estetiği düşünen kişide kişilik gelişimi önemli!

Ameliyat için uygun adaylar, ameliyattan mucizeler beklemeyen, kusursuzluk ve mükemmeliyet arayışında olmayan, gerçekçi düşünen ve gerçekleri idrak edebilen, o anki burun şeklinden daha iyisini, daha güzelini kabullenebilecek olgunluğa ve bilince sahip olanlardır. Klasik olarak SIMON tipi hasta grubu, yani açılımı: S:Single (Bekar), I:Immature (Henüz zihinsel olgunluğa ulaşmamış), M:Male (Erkek), O:Overexpectant (Gerçek ötesi ve aşırı beklenti sahibi), N:Narcissistic (Narsistik kişilik özelliğinde olan) özelliklerini üzerinde taşıyan adaylar, rinoplasti için uygun aday niteliğinde değildir. ABD’de estetik cerrahlar ile psikologların yapmış olduğu ortak bir çalışma sonucu, saymış olduğum bu beş özellikten ikisine sahip hastaların yarıya yakın bir kısmı, üçüne sahip hastaların ise yarısından fazlasının, yapılan ameliyatın kendileri için memnun edici olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle burun estetiği adayları için her şeyden önce bedensel ve zihinsel gelişimin tamamlanması beklenir.

Burun estetiğiBurun estetiği kaç yaşında yapılabilir?

Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, rinoplasti ameliyatı yaşı olarak 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir. Ameliyat olmak isteyen kişinin, ameliyat kararını, etrafındaki insanların eleştirel, teşvik edici ya da engelleyici etkisinden sıyrılarak, tamamen kendi özgür iradesiyle alması, bunun sonucu ameliyat olması gerekir.

Burun, bakışların odaklandığı bir noktada olduğu için, şekli açısından eleştiriye en fazla maruz kalan bir organdır. Burun şeklinde gerek gelişimsel şekil bozuklukları, gerekse darbeler sonucu oluşan travmatik deformiteler göze batıcı bir etki oluşturur. Kişi burun şekliyle ilgili eleştirilere, esprilere, alaycı nitelikte sözlere maruz kalır. Çevre tarafından oluşturulan bu etkiye ancak kişiliği oturmuş, ruh sağlığı yerinde, sağlam karakterli kişiler göğüs gerebilir. Henüz bekar olup da kendisini karşı cinse beğendirme kaygısı olan, gerek sosyal hayatında gerekse iş hayatında daha iyi bir konuma ulaşma gayreti içinde olan kişilerin, sosyal kabullendirme dürtüsü ile burun ameliyatı olma eğilimi daha fazladır. Gerek iş hayatında, gerek sosyal hayatında doyuma ulaşmış, mutlu bir evliliği olan bir kişi sahip olduğu öz güvenden dolayı burun şekli ile ilgili kusurları gözünde büyütmez.

Burun estetiği için uygun adaylar, ideal olarak, genel sağlık durumu iyi, bedensel ve zihinsel olgunluğa ulaşmış, herhangi bir ruhsal sağlık problemi olmayan, sağlıklı olarak düşünebilen, karar verebilen, gerçek ötesi ve mucizevi beklentileri olmayan, burnunda gerçekten görünüm ile ilgili estetik, ya da burun tıkanıklığı gibi fonksiyonel problemi olan kişilerdir.

Gerçekçi beklenti sahibi olmak gerek

Davranış bilimleri içinde yer alan, beden dismorfik bozukluğu olarak adlandırılan durumlarda, bedensel görünüm ile ilgili olarak gerçekte var olmadığı halde, bir kusur var olduğu zannedilebilir ya da var olan bir kusur, olduğundan çok daha büyük bir problemmiş gibi algılanabilir. Bu tip kişiler, kendisini algılayış biçiminin yanlış olduğunu asla kabul etmez. Burun, bu tür psiklojik rahatsızlıklara en sık konu olan organlardan biridir. Burnunda hiçbir kusur olmadığı, ya da göz ardı edilebilecek derecede kusur olduğu halde, gerek ameliyat öncesinde, gerekse ameliyat sonrasında olmayan ya da göz ardı edilebilecek derecede var olan kusur, kişi tarafından abartılarak büyük bir sorun haline getirilebilir. Bu durum ameliyat sonrası olmuşsa, bu sorun doğrudan doktora da yansıtılır. Bu sebeplerden dolayı ameliyat adayları, doktorlar tarafından titizlikle seçilir. Doğrusu da budur.

Burun Estetiği Ameliyat Kararı

Burun ameliyatlarında alınacak sonucun hastayı memnun ve mutlu edip etmeyeceği bu faktörler dikkate alınarak öncesinden hissedilebilir. Ameliyat açısından uygunluk kriterlerine sahip bir adaya, cerrahi ve bilimsel prensiplerden taviz vermeden burun ameliyatı uygulandığında alınacak sonucun başarısı üzerine hiç kimsenin kuşkusu olamaz.

Burun ameliyatı olmadan önce verdiğiniz kararın doğru olup olmadığını, gerçekten ameliyat olmaya ihtiyacınız olup olmadığını kendi kendinize sorgulamanız gerek. Ameliyat olmaya karar vermişseniz, ameliyat kararının kendi iradeniz ile alınan karar olup olmadığı, çevrenizdeki kişilerin etkisinde kalıp kalmadığınız önemli bir konudur. Yakın çevrenizdeki birçok kişi almış olduğunuz kararı eleştirebilir, sizi teşvik edici, çoğu zaman vazgeçirici telkinlerde bulunabilirler. Ancak burnunuz size aittir ve sahip olduğunuz burun ile ömür boyu yaşayacak olan sizsiniz. Kendi mutluluğunuz nasıl bir yol izlemenizi gerektiriyorsa, aldığınız karar o yönde olmalıdır.

Burun estetiği hassasiyet gerektirir

Burun estetiği ameliyatı, tüm estetik ameliyatlar içinde en hassas çalışmayı gerektiren ameliyattır, zor bir ameliyat olarak kabul edilir. Yapılan ameliyatın sonucunun başarılı olması gerekir. Eğer iyi sonuç alınmamış ise, burunun görünümünde ya da nefes almanızda halen daha problem var ise, bu durumu düzeltici nitelikte ikinci ameliyat gerekebilir. Düzeltici olarak yapılan ikinci ameliyatlar, her zaman için ilk ameliyattan daha zorlu ameliyatlardır. Zaman zaman burun ameliyatı olan kişilerde burun ucu düşüklüğü ya da burunda çöküntü olduğuna dair sözler duyabilirsiniz. Bu sözler, zihninizde endişe yaratabilir. Bu sözlerin doğruluk değeri de vardır. Ancak bu, yapılan her burun ameliyatından sonra burun düşmesi ya da çökmesi olacağı anlamına gelmez. Bu gibi problemler, burun cerrahisinin kendine has prensiplerine yeterince bağlı kalınmadan yapılan ameliyatlardan sonra ortaya çıkar. Burnu küçültmek, çıkıntılı olan kısımları düzeltmek için gereğinden fazla miktarda kemik ya da kıkırdak çıkarıldığı durumlarda görülür. Örneğin, burun kemiğinde 3 mm lik fazlalık varsa buradan 3 mm lik kemik çıkarmak gerekir, doğrusu budur. 4 ya da 5 mm lik kemik çıkarıldığı takdirde doğal olarak burunda çöküklük olur. Doğru planlama ile kuralına uygun olarak işi bilen uzman tarafından yapılmış burun ameliyatı sonrasında böyle problemler oluşmaz. O nedenle endişe taşımanıza gerek yoktur.

Burun estetiğini en iyi hangi doktor yapar?

Size burun ameliyatı olmayı düşündüren sebep, ilk sırada nefes alma zorluğu olabilir. Bu sorununuza çözüm arayışı içindeyken başvurduğunuz bir doktor, burnunuzun içindeki et ve kemik fazlalıklarını çıkarmaya yönelik yapılması gereken girişimin yanı sıra, sizi estetik burun ameliyatı olmaya teşvik edebilir, bu yönde telkinde bulunabilir. Hatta düşük ücretler teklif ederek size cazip bir fırsat sunabilir. Burun estetiği konusunda deneyim kazanmak için hasta arayışında olan doktorların bu tarz yaklaşımları sonucu, çoğu zaman pişmanlık ve hayal kırıklığı ile sonuçlanacak bir ameliyat için yapılan tekliflerden uzak durmanızı tavsiye ederim.

Ameliyat olmaya karar verdiğinizde son olarak dikkate almanız gereken konu ameliyatın nerede yapılacağıdır. Unutmayın ki, burun ameliyatı ciddi bir ameliyattır ve hak ettiği ciddiyetin de gösterilmesi gerekir. Düşük maliyetler için ameliyathane dışı ortamlarda ya da muayenehane koşullarında yapılması, gerek ameliyatın kalitesi, gerekse sağlığınız açısından hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Mutlaka uygun donanıma sahip ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir ameliyattır.

Burun Estetiği (Rinoplasti) ile ilgili en çok sorulan sorular : 
Ameliyat sonrası şişme ve morluklar ne zaman geçer?
Ameliyat sonrası şişlik ve morarma zaten fazla olmayacaktır, ilk 24 saat içinde hafifçe artabilir, daha sonra hızla azalmaya başlar. Ameliyatın ilk haftası dolduğunda plastik kalıp çıkarılır, o anda şişlik ve morlukların tamamı geçmiş olur. Burnunuzun derisinin yumuşaması ve şeklinin tam olarak oturması için en az altı ay gerekir.
Ameliyat sırasında burun deliklerinin içine tampon yerleştiriliyor mu?
Ameliyatın sonunda burnun delikleri içine tampon yerleştirilmesi eskide kaldı. Modern burun cerrahisinde son yıllarda tampon kullanılmamaktadır. Tampon kullanılmamasının hiçbir eksikliği olmamakla birlikte hastaya ameliyat sonrası burnundan nefes alma konforunu da sunmaktadır.
Ameliyat olduktan sonra hastanede kaç gün kalacağım?
Ameliyat sonrası bir gece hastanede geçirmenizde yarar var. Sabah olunca, kontrolün ardından evinize gidebilirsiniz. Aynı gece evinize dönmek isterseniz, bu da mümkün olabilir, ancak yine de hastanede kontrol altında kalmanızda fayda var. Tercih konusunda sizin de fikriniz önemli.
Ameliyat yapılırken kemikler kırılıyor mu?
Ameliyat sırasında kemikleriniz travma oluşturmaması için kırılmadan, sadece kesilerek ve törpülenerek şekillendirilir. Bu sayede daha az doku hasarı oluşturulmasından dolayı ameliyatın oluşturduğu rahatsızlık en az düzeye iner. Daha az şişlik, daha az morluk, daha az ağrı olur. Aynı zamanda iyileşme sürecini de büyük ölçüde hızlandırır.
Burun Estetiği Fiyatları ve konu hakkında sorularınızı yorum bölümünden yazabilirsiniz.
Kaynak : https://www.meltemhastanesi.com/burun-estetigi-rinoplasti

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu