Çankaya Üniversitesi Özel Üniversitesi Özel üniversitelerden oluğ eğitim ücrete tabiidir. Bu güzide üniversitemizde okumak isteyen öğrenciler için editörlerimiz fiyatlar konusunda sizleri bilgilendirmek için edinmiş olduğu bilgileri paylaşmaktadır.
Çankaya Üniversitesi’nde %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz öğrenim gören önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır.
Çankaya Üniversitesi 2013-2014 Eğitim ve öğretim yıılı Ücretleri şu şekildedir:
Öğretim ücreti; yarısı birinci dönem başında, diğer yarısı da ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 2013-2014 akademik yılında öğretim ücreti tüm lisans bölümleri, Meslek Yüksekokulları ve Hazırlık Sınıfı için 20.688,- TL + KDV’dir.
Burslar :
1 – BAŞARI BURSU
Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrıca her yıl 9 ay süre ile ayda 1.100 TL, ilk 251-2000 arasında yer alanlara ise ayda 500 TL ek başarı bursu verilmektedir. Ek başarı bursu karşılıksızdır ve yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmediği sürece devam etmektedir.
2- AKADEMİK BAŞARI BURSU
Akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız “akademik başarı bursu” verilir. Akademik Başarı Bursundan yararlandırılacak öğrencilere verilecek burs oranları ve bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mütevelli Heyetince belirlenen burs miktarları, genel ortalaması 3.00-3.49 (Hukuk Fakültesinde 77-88) olan öğrenciler için öğretim ücretinin %20′si, genel not ortalaması 3.50-4.00 (Hukuk Fakültesinde 89-100) olan öğrenciler için öğretim ücretinin %50′si kadardır.
3- SPORDA BAŞARI BURSU
Faaliyetler dahilindeki spor branşlarında üstünbaşarılı olduklarını belgeleyenlerle (millilik belgesi, üst seviye lig lisansı, yurt içi ve yurt dışı yaptığı dereceleri gösteren belge) kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamak koşuluyla “Sporda Başarı Bursu” verilir.
Bu burs, sadece burs oranı kadar öğretim ücretini kapsar.
TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz tam burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrencinin Çankaya Üniversitesi’ndeki normal öğretim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile altın madalya almış olanlar için ayda 1.000.- TL, gümüş madalya almış olanlar için ayda 800 TL, bronz madalya almış olanlar için ayda 700.- TL’ ek burs verilir. Bu miktarlar 2011-2012 akademik yılı için geçerli olup, her akademik yılın başarı burs miktarları Üniversitemiz Mütevelli Heyetince belirlenmektedir. Söz konusu bursların tamamı karşılıksızdır.

Önceki yazımız olan ve sonraki yazımız olan başlıklı makeleyi okudunuz mu?